mesajul-rectorului-si-decanului

Mesajul decanului

Nicolae Ciobanu
Nicolae Ciobanu

Dragi prieteni,

Marele fiziolog rus I. P. Pavlov scria: „Primul procedeu de tratament universal este introducerea substanţelor medicamentoase în organismul omului”. Toate problemele legate de obţinerea, prelucrarea, prepararea, păstrarea, eliberarea şi controlul medicamentelor constituie obiectivul de bază al pregătirii unui specialist în domeniul farmaciei.

Fondată cu peste jumătate de secol în urmă, Facultatea de Farmacie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova a instruit şi a lansat zeci de promoţii de specialişti cu studii superioare. Peste 4000 de absolvenţi ai facultății noastre activează în sistemul farmaceutic din Republica Moldova. De asemenea, o parte dintre ei lucrează în multe ţări ale lumii: România, Rusia, Ucraina, Canada, SUA, Italia, Israel, Siria, Turcia, Iordania şi altele.

Grație tendințelor inovative, unul dintre obiectivele Facultății de Farmacie este să mențină și să dezvolte relații de colaborare cu instituții de profil de peste hotare. În prezent, aceasta este membră a Asociaţiei Europene a Facultăţilor de Farmacie şi a structurii similare din România, cooperează cu firme producătoare de medicamente, instituţii de cercetări ştiinţifice din SUA, Germania, Polonia, Bulgaria, Israel, Franţa, Ungaria, Slovacia, Austria, România, Rusia, Ucraina ş.a. Din anul 2003, studenții participă la programul de mobilitate academică „Interfarma”, iar din 2006 efectuează stagii în Poznan, Polonia. Începând cu anul 2015, în cadrul Facultății își fac stagiul de vară studenți de la Universitatea Chapel Hill din statul Carolina de Nord, SUA, și din Kazahstan.

De asemenea, la Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin”, studenții au posibilitatea să se familiarizeze cu etapele de producere și de comercializare a medicamentelor, participând la procesele de preparare și de control al calităţii acestora. Totodată, aici viitorii farmaciști își dezvoltă abilitățile de comunicare cu pacienţii care procură produsele farmaceutice. În plus, Facultatea de Farmacie dispune de un Centru Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale, unde se regăsesc peste 200 de specii de plante, iar studenţii își desfășoară stagiile de vară.

Perioada de instruire la Facultate este de cinci ani. După absolvire, timp de doi ani, farmaciştii, în mod obligatoriu, urmează rezidenţiatul. Planul de studii este adaptat la cerinţele internaționale, în vederea echivalării diplomei de farmacist în spaţiul european și cel mondial.

Facultatea dispune de o bază materială solidă, utilaj şi echipament performant, ce permite instruirea cadrelor farmaceutice la nivelul cerinţelor contemporane. În procesul didactic sunt antrenaţi doctori şi doctori habilitaţi în farmacie, chimie, biologie, științe medicale, care depun eforturi considerabile în vederea instruirii studenţilor, concomitent efectuând cercetări ştiinţifice în domeniul medicamentului şi farmaceuticii.

Nicolae Ciobanu, decan al Facultății de Farmacie,

conferențiar universitar, dr. șt. farmaceutice