Default Header Image

Documente

Misiunea Programului de studii Farmacie

Misiunea Programului de studii Farmacie

 

Planul strategic de dezvoltare a facultatii de Farmacie_2022-2027

Planul strategic de dezvoltare a facultatii de Farmacie_2022-2027

 

Legi ale Parlamentului Republicii Moldova

Codul Educației al Republicii Moldova

 

Documente elaborate în cadrul Departamentului

Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea activității Departamentului Didactic și Management Academic

Regulament cu privire la activitatea facultății de Farmacie

      Regulation on the activity of the Faculty of Pharmacy

Regulament de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu în USMF

      Regulation on the organization of studies in higher education based on the National Study Credit System at SUMPh

Regulament de organizare a studiilor superioare de licență și integrate

     Regulation on the organization of higher licentiate education and integrated higher

Regulament de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master (ciclul II) în USMF

Metodologia de acumulare a minimumului curricular în ciclul II, studii superioare de master la un alt domeniu în cadrul USMF

Regulament cu privire la organizarea examenului de absolvire a studiilor superioare integrate în cadrul USMF

         Regulation on the organization of the graduation examination of integrated higher education at SUMPh

Regulament cu privire la examenul de absolvire programul de studii superioare integrate Farmacie

        Regulation on the organization and conduct of the Graduation Examination of integrated higher education Pharmacy

Metodologia de organizare și realizare a Examenului de absolvire/licență în cadrul USMF. a.u. 2021-2022

        Methodology for organizing and conductig the graduation/license examination at SUMPh, a.y. 2021-2022

Regulament cu privire la elaborarea și susținerea tezei de licență în USMF

         Regulation on the development and defense of the licentiate thesis at SUMPh

Foaia de titlul teza de licență

DOC_ROM DOC_ENG

Declarația antiplagiat

DOC_ROM DOC_ENG

Exemple de scriere a capitolului, tabele, figuri, formule

DOC_ROM DOC_ENG

Metodologia de organizare și realizare a Examenului de absolvire IDP

         Methodology of organization and conduct of the IDP graduation examination

Regulament cu privire la prevenirea plagiatului academic USMF

         Regulation on the prevention of academic plagiarism within the framework of the SUMPh

Regulament cu privire la eliberarea actelor de studii la USMF

       Regulation on the issuance of educational documents in SUMPh

Regulament privind inițiere, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii în USMF

       Regulation on the initiation approval monitoring and periodical assessment of study programs at SUMPh

Regulament de evaluare și randament academic în USMF

         Regulation on academic assessment and performance at SUMPh

Regulament privind internaționalizarea activităților academice în USMF

         Regulation on the internationalization of academic activities in the SUMPh

Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică a studenților în USMF

          Regulation  on otganization and conduct of internships for students of SUMPh

Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea stagiului practic de licență programul de studii Farmacie

           Regulation of the bachelor internship for the integrated in the study program Pharmacy

Regulament privind organizarea mobilității academice în USMF

           Regulation on the organization of academic mobility at SUMPh

Regulament cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în USMF

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material în USMF