Default Header Image

Colaborare internaţională

Internaționalizarea învăţământului medical superior, inclusiv instruirea studenților din alte țări, constituie una dintre direcțiile prioritare, prevăzute în Strategia de Dezvoltare a USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova pentru anii 2011-2020. De notat că primii studenţi internaționali au fost înmatriculați la Facultatea de Farmacie, în anul 1991, în număr de 11 cetăţeni din Sudan și Siria. Pe parcursul anilor, Programul de studii Farmacie a fost absolvit de către 479 cetățeni din Maroc, Turcia, Israel, România, Rusia, Palestina, Iordania, Ucraina, Tatarstan. În prezent, la Facultatea de Farmacie își fac studiile 21 de studenți străini.

Un element important pentru internaționalizarea studiilor este mobilitatea cadrelor didactice autohtone și internaționale, precum și mobilitatea studenților. Facultatea a beneficiat de numeroase burse de studii și mobilități în străinătate în cadrul programelor educaționale precum: TEMPUS; ERASMUS MUNDUSERASMUS+, CEEPUS, precum și în cadrul proiectelor finanțate de DAAD și AUF. În vederea internaționalizării Programului de studiu Farmacie, decanatul facultății în comun cu catedrele de profil și cu suportul Departamentului de Relații Externe și Integrare Europeană a USMF „Nicolae Testemițanu” a realizat următoarele activități direcționate spre:

- evaluarea, modificarea și aprobarea Planului de învățământ în conformitate cu cerințele Europene, cu analiza colegilor de la facultățile de farmacie din România (Iași, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgul-Mereș), Polonia, SUA, Canada, Belarus şi Ucraina;

 - evaluarea și modernizarea curriculumuri-lor la toate disciplinele predate studenților la Programul de studii Farmacie;

- mobilitatea academică a cadrelor didactice și științifico-didactice cu scopul instruirii metodico-didactice în cadrul Facultăților de Farmacie din România, precum și prin intermediul diferitor proiecte (Tempus, CEEPUS, etc.) internaționale și bilaterale cu Facultățile de Farmacie din România, Franța ș.a;

- mobilitatea academică a studenților în cadrul diverselor proiecte (Erasmus+, Erasmus, Interfarma, etc.) și în cadrul Contractelor de colaborare cu Facultățile de Farmacie din România, Polonia, SUA în baza acordurilor de colaborare. 

Colaborarea în domeniul didactic la Facultatea de Farmacie este reflectată și prin stagiile de practică, realizate de studenți în Universitatea de Științe Medicale din Poznan, Polonia, precum și a studenților din Polonia în cadrul universității noastre. În baza Memorandului bilateral cu Școala de Farmacie Eshelman din Chapel Hill, Carolina de Nord, Sua, se desfășoară stagii practice reciproce între studenții de la ambele facultăți.

Profesorii din cadrul Facultății au efectuat schimburi de experiență și au realizat activități didactice în alte instituții superioare de învățământ peste hotare; totodată, profesori consacrați din instituții din străinătate au ținut cursuri, mese rotunde în cadrul Facultății.  Facultatea dezvoltă parteneriate, programe de colaborare și relații de cooperare cu asociații și universități consacrate. Facultatea este membră a Asociației Școlilor de Farmacie din Europa.

Imaginea Universității pe arena internațională este consolidată și de personalități marcante din domeniul științei, învățământului și culturii, care activează în multe ţări și cărora le-a fost conferite titlurile onorifice de Doctor Honoris Causa, Profesor Asociat și Visiting Professor.