Default Header Image

Consiliul Facultății

Nr.d/r

Numele prenumele

Gradul ştiinţific, funcţia

 1.  

Ciobanu Nicolae

Preşedinte, decanul facultăţii, dr. șt. farm., conferenţiar universitar, Catedra de tehnologie a medicamentelor

 1.  

Uncu Livia

Vice-preşedinte, dr. șt. farm., conferenţiar universitar, vice-decanul facultăţii, Catedra de chimia farmaceutică şi toxicologică

 1.  

Dogotari Liliana

Secretar, dr. șt. farm., conferenţiar universitar, Catedra de chimia farmaceutică şi toxicologică

 1.  

Adauji Stela

dr. șt. farm., conf. univ., şef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopişin”

 1.  

Calalb Tatiana

dr. hab. şt. biol., prof. univ., șef Catedră de farmacognozie și botanică farmaceutică

 1.  

Cheptănaru Constantin

dr. șt. chim, conferenţiar universitar, şef Catedră de chimia generală

 1.  

Cojocari Mihail

şef Catedra de educaţie fizică

 1.  

Diug Eugen

dr. hab. șt. farm., prof. univ., Catedră de

tehnologie a medicamentelor

 1.  

Gonciar Veaceslav

dr. hab. șt. med., prof. univ., şef Catedră de farmacologie şi farmacie clinică

 1.  

Valica Vladimir

dr. hab. șt. farm., prof. univ., şef Catedră de chimia farmaceutică şi toxicologică

 1.  

Brumărel Mihail

dr. șt. farm., conferențiar universitar, Catedră de farmacie socială „Vasile Procopișin”

 1.  

Cojocaru-Toma Maria

dr. şt. farm, conferențiar universitar, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică

 1.  

Guranda Diana

dr. şt. farm, conferenţiar universitar, Catedra de tehnologie a medicamentelor

 1.  

Melnic Silvia

dr. şt. chim., conferenţiar universitar, Catedra de chimia generală

 1.  

Scutari Corina

dr. şt. med, conferenţiar universitar, Catedra de farmacologie şi farmacie clinică

 1.  

Donici Elena

dr. şt. farm., asistent universitar, Catedra de chimia farmaceutică şi toxicologică

 1.  

Solonari Rodica

dr. şt. farm., șef secție forme magistrale, Farmacia Universitară „Vasile Procopişin”

 1.  

Ungureanu Ion

conferenţiar universitar, director Centru de cultivarea a plantelor medicinale.

 1.  

Aurel Corniciuc

şef filială, farmacia „Rețeta-Farm”, SRL, farmacist cat. superioară, Președintele Asociației Farmaciștilor mun. Chișinău

 1.  

Croitor Irina

farmacist-diriginte, Spitalul Clinic Republican

 1.  

Scalschi Cristina

studentă a.III, grupa F1802

 1.  

Nigai Cristina

studentă a.III, grupa F1805

 1.  

Blajin Veronica

studentă a. IV, grupa F1703

 1.  

Guila Mihail

student a. IV, grupa F1703

 1.  

Petrache Ana

studentă a. V, grupa F1603