Default Header Image

Consiliul Facultății

Nr.d/r

Numele prenumele

Gradul ştiinţific, funcţia

 1.  

Ciobanu Nicolae

Preşedinte, decanul facultăţii, dr. șt. farm., conferenţiar universitar, șef Catedra de tehnologie a medicamentelor

 1.  

Uncu Livia

Vicepreşedinte, dr. șt. farm., conferenţiar universitar, prodecan facultăţii, Catedra de chimia farmaceutică şi toxicologică

 1.  

Dogotari Liliana

Secretar, dr. șt. farm., conferenţiar universitar,responsabil stagiu practic,  Catedra de chimia farmaceutică şi toxicologică

 1.  

Adauji Stela

dr. șt. farm., conf. univ., șef.  Departament Educație Medicală Continuă, şef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopişin”

 1.  

Calalb Tatiana

dr. hab. şt. biol., prof. univ., șef Catedră de farmacognozie și botanică farmaceutică

 1.  

Cheptănaru Constantin

dr. șt. chim, conferenţiar universitar, şef Catedră de chimia generală

 1.  

Cojocari Mihail

şef Catedra de educaţie fizică

 1.  

Diug Eugen

dr. hab. șt. farm., prof. univ., Catedră de

tehnologie a medicamentelor

 1.  

Scutari Corina

dr. şt. med, conferenţiar universitar, șef Catedra de farmacologie şi farmacie clinică

 1.  

Valica Vladimir

dr. hab. șt. farm., prof. univ., şef Catedră de chimia farmaceutică şi toxicologică

 1.  

Brumărel Mihail

dr. șt. farm., conferențiar universitar, Catedră de farmacie socială „Vasile Procopișin”

 1.  

Cojocaru-Toma Maria

dr. şt. farm, conferențiar universitar, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică

 1.  

Guranda Diana

dr. şt. farm, conferenţiar universitar, Catedra de tehnologie a medicamentelor

 1.  

Melnic Silvia

dr. şt. chim., conferenţiar universitar, Catedra de chimia generală

 1.  

Bodrug Elena

dr. şt. med, conferenţiar universitar, Catedra de farmacologie şi farmacie clinică

 1.  

Donici Elena

dr. şt. farm., asistent universitar, Catedra de chimia farmaceutică şi toxicologică

 1.  

Solonari Rodica

dr. şt. farm., șef secție Forme magistrale, Centrul Farmaciutic Universitară „Vasile Procopişin”

 1.  

Ungureanu Ion

dr. şt. biol., conferenţiar universitar, director Centru de cultivarea a plantelor medicinale.

 1.  

Aurel Corniciuc

farmacist-diriginte, farmacia „Rețeta-Farm”, SRL, farmacist categoria superioară, Președintele Asociației Farmaciștilor mun. Chișinău

 1.  

Cibotari Silvia

dr. şt. farm., conferențiar cercetător, șef secție Managment și supraveghere dispozitive medicale, Agenția medicamentelor și Dispozitivelor Medicale

 1.  

Boguș Dorin

student a. III Farmacie, grupa F1903

 1.  

Scalschi Cristina

studentă a.IV Farmacie, grupa F1802

 1.  

Nigai Cristina

studentă a.IV Farmacie, grupa F1805

 1.  

Blajin Veronica

studentă a. V Farmacie, grupa F1703

 1.  

Guila Mihail

student a. V Farmacie, grupa F1703

https://didactic.usmf.md/ro/asigurarea-calitatii-academice/consiliile-facultatilor