Default Header Image

Consiliul Facultății

Nr.d/r

Numele prenumele

Gradul ştiinţific, funcţia

1.

Ciobanu Nicolae

Preşedinte, dr. șt. farm., conferenţiar universitar, decanul facultăţii de Farmacie

 2.

Uncu Livia

Vice-preşedinte, dr. șt. farm., conferenţiar universitar, vice-decanul facultăţii de Farmacie

 3.

Adauji Stela

Secretar, dr. șt. farm., conferenţiar universitar

4.

Diug Eugen

Dr. hab. șt. farm., prof. univ., şef Catedră de

tehnologia medicamentelor

 5.

Valica Vladimir

Dr. hab. șt. farm., prof. univ., şef Catedră de chimia farmaceutică şi toxicologică

 6.

Brumărel Mihai

Dr. șt. farm., conf. univ., şef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopişin”

7.

Gonciar Veaceslav

Dr. hab. șt. med., prof. univ., şef Catedră de farmacologie şi farmacie clinică

8.

Calalb Tatiana

Dr. hab. şt. biol., prof. univ., șef Catedră de farmacognozie și botanică farmaceutică

 9.

Cheptănaru Constantin

Dr. șt. chim, conferenţiar universitar, şef Catedră de chimia generală

 10

Stan Marian

Conferenţiar universitar, şef catedra de educaţie fizică

 11

Dogotari Liliana

Dr. șt. farm., conferenţiar universitar, responsabil de stagiile practice la facultate

 12

Chiru Tatiana

Dr. şt. farm, conferențiar universitar, șef studii, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică

 13

Guranda Diana

Dr. şt. farm, conferenţiar universitar, șef studii, Catedra de tehnologia medicamentelor

 14

Melnic Silvia

Dr. şt. chim., conferenţiar universitar, șef studii, Catedra de chimia generală

 15

Scutari Corina

Dr. şt. med, conferenţiar universitar, șef studii, Catedra de farmacologie şi farmacie clinică

 16

Treapiţina Tatiana

Dr. şt. farm, conferenţiar universitar, șef studii, Catedra de chimia farmaceutică şi toxicologică

 17

Parii Sergiu

Dr. șt. med., conferenţiar cercetător, șef Laboratorul Evaluare preclinică și clinică a medicamentelor, Centrul Științific în Domeniul Medicamentului

18

Ungureanu Ion

Dr. șt. biologice, Conferenţiar universitar, director Centru de cultivarea a plantelor medicinale.

 19

Golovei Haralambie

Farmacist-diriginte, Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopişin”

 20

Bunazoi Valeria,

Studenta a. III, facultatea de Farmacie

 21

Cazacu Radu

Studenta a. IV, facultatea de Farmacie

 22

Grigoriev Valeria

Studenta a. V, facultatea de Farmacie

 23

Țurcanu Eugenia

Studenta a. IV, facultatea de Farmacie