Default Header Image

Ghid de redactare a rezumatelor

Lucrările vor fi tipărite în format A4, font Times New Roman 11, cu marginile de 2 cm pe toate laturile.

Rezumatul va fi scris în limba română și engleză, având un volum de 550- 585 cuvinte.

Rezumatul va conține:

  • Instituția de cercetare;
  • Titlul (scris cu majuscule);
  • Numele prenumele autorului, coordonatorul științific;
  • Introducere (trebuie să ofere informații care ar permite cititorilor din afara domeniului să intre în esenţa studiului, să-i înțeleagă semnificația, să formeze ipoteza de cercetare și să prezinte parametrul principal și cei secundari de rezultat; să concludă cu scopul lucrării și cu un comentariu care să ateste dacă scopul a fost atins);
  • Scopul lucrării;
  • Materiale și metode (trebuie să fie descrise cu detalii suficiente procedurile efectuate, se vor menționa protocoalele detailate privind metodele utilizate, precum și informații justificative);
  • Rezultate (trebuie să fie clare și exacte, explicate cu constatării fundamentale referitoare la ipoteza care a stat la baza studiului. Rezultatele trebuie să fie redate într-o manieră logică, cu accentuarea celor noi);
  • Concluzii (trebuie să concludă laconic întregul studiu și să specifice, ce plus-valoare aduce la informațiile prezentate în subiectul abordat);
  • Abrevierile vor fi redactate conform cerințelor generale;
  • Cuvinte cheie (3-6 cuvinte).

EXEMPLU