Default Header Image

Comisia curriculară

Comisia de asigurare a calității și evaluare curriculară în FARMACIE

Comisia metodică de profil FARMACIE

Regulament-de-organizare-si-activitate-a-Comisiei-de-asigurare-a-calitatii-si-evaluare-curriculara

RAA_CACEC_Farmacie_2020-2021

RAA_CACEC_Farmacie_2021-2022

Comisia de asigurare a calității și evaluarea curriculară în Farmacie

 1. Uncu Livia, președinte, prodecan Facultatea de Farmacie, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică
 2. Diug Eugen, vicepreședinte, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, Catedra de tehnologie a medicamentelor
 3. Donici Elena, secretar, doctor în științe farmaceutice, asistent universitar, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică
 4. Ciobanu Nicolae, Decan Facultatea de Farmacie, șef catedră, Catedră de tehnologie a medicamentelor, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar
 5. Valica Vladimir, șef catedră, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar
 6. Calalb Tatiana, șef catedră, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, doctor habilitat în biologie, profesor universitar
 7. Adauji Stela, șef catedră, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar
 8. Scutari Corina, șef catedră, Catedra de farmacologie și farmacie clinică, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
 9. Cheptănaru Constantin, șef catedră, Catedra de chimie generală, doctor în științe chimice, conferențiar universitar
 10. Dogotari Liliana, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
 11. Bodrug Elena, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de farmacologie și farmacie clinică
 12. Cojocaru-Toma Maria, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
 13. Anghel Ala, farmacist-diriginte, manager Farmacia Spitalul Internațional Medpark, farmacist categorie superioară 
 14. Corneiciuc Aurel, farmacist-diriginte, Președinte Asociația Farmaciștilor, mun. Chișinău, farmacist categoria superioară
 15. Andronachi Alina, studentă anul III, grupa F1704
 16. Cazacu Maria, studentă anul IV, grupa F1803
 17. Țopa Mădălina, studentă anul III, grupa F1702

https://didactic.usmf.md/ro/asigurarea-calitatii-academice/comisii-de-asigurare-calitatii-si-evaluare-curriculara