Default Header Image

Colaborare internaţională

Internaționalizarea, inclusiv instruirea studenților din alte țari, constituie una dintre direcțiile prioritare ale Strategiei. În cadrul USMF prima facultate la care au fost înmatriculați studenți internaționali a fost cea de Farmacie, în anul 1991 cu 11 studenți din Sudan și Siria. Pe parcursul anilor Programul de studii Farmacie a fost absolvit de către 479 cetățeni din Maroc, Turcia, Israel, România, Rusia, Palestina, Iordania, Ucraina, Tatarstan. În prezent, la Facultatea de Farmacie își fac studiile 21 studenți internaționali.

Un element important pentru internaționalizarea studiilor este mobilitatea cadrelor didactice autohtone și internaționale, precum și mobilitatea studenților. Facultatea a beneficiat de numeroase burse de studii și mobilități în străinătate în cadrul programelor educaționale precum: TEMPUS; ERASMUS MUNDUS,  ERASMUS+, CEEPUS, cât și în cadrul proiectelor finanțate de DAAD și AUF. În vederea internaționalizării programului de studiu Farmacie, decanatul facultății în comun cu catedrele de profil și cu suportul Departamentului de Relații Externe și Integrare europeană a realizat următoarele activități direcționate spre:

- evaluarea, modificareași aprobarea Planului de învățământ în conformitate cu cerințele Europene cu analiza celor de la facultățile de farmacie din România (Iași, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgul-Mereș), Polonia, SUA, Canada, Belarusi, Ucraina;

 - evaluarea și modernizarea Curriculumule-lor la toate disciplinele predate studenților la programul de studii Farmacie;

- mobilitatea academică a cadrelor didactice și științifico-didactice cu scopul instruirii metodico-didactice în cadrul facultăților de farmacie din România precum și prin intermediul diferitor proiecte (Tempus, CEEPUS, etc.) internaționale și bilaterale cu facultățile de Farmacie din România, Franța,

- mobilitatea academică a studenților în cadrul diverselor proiecte (Erasmus+, Erasmus, Interfarma, etc.) și în cadrul Contractelor de colaborare cu facultățile de Farmacie din România, Polonia, SUA în baza acordurilor de colaborare. 

Colaborarea în domeniul didactic la Facultatea de Farmacie este reflectată și prin stagiile de practică realizate de studenți în Universitatea de Științe Medicale din Poznan, Polonia; cât și a studenților din Polonia în cadrul Universității. În baza Memorandului bilateral cu Școala de Farmacie Eshelman din Chapel Hill, Carolina de Nord, Sua, se petrec stagii de practică reciproce a studenților de la ambele facultăți.

Profesorii din cadrul facultății de Farmacie au efectuat schimburi de experiență și au realizat activități didactice în alte instituții superioare de învățământ în afara țării; totodată profesori consacrați din instituții din străinătate au ținut cursuri, mese rotunde în cadrul Facultății.  Facultatea întreține parteneriate, programe de colaborare și relații de cooperare cu asociații și universități consacrate. Facultatea este membră a Asociației Școlilor de Farmacie din Europa.

Imaginea Universității pe arena internațională este consolidată și de personalități marcante din domeniul științei, învățământului și culturii, care activează în multe tari ale lumii și cărora li s–au conferit titlurile onorifice de Doctor Honoris Causa, Profesor Asociat și VisitingProfessor.