Istoric

IMG_3029

Bazele învăţământului farmaceutic superior în Republica Moldova au fost puse în anul 1964, când, prin străduinţa şi insistenţa regretatului Nicolae Testemiţanu, pe atunci ministru al sănătăţii, şi a rectorului Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, Vasile Anestiadi, a fost fondată Facultatea de Farmacie. Inițial, Facultatea a fost parte componentă a Facultăţii de Stomatologie. Din anul 1966, timp de 1 an, ambele facultăţi au fost conduse de către conferenţiarul Arsenie Guţan, stomatolog de profesie. În anul 1967, Facultatea de Farmacie este separată de cea de Stomatologie, iar în funcţia de decan este numit Vasile Ivanov.


În anul 1970, timp de 1 an, decan a fost profesorul universitar, farmacologul Efim Muhin. În octombrie 1971, este numit un nou decan – Vasile Procopişin. Domnia Sa a activat în această funcţie timp de 37 de ani, adică până în anul 2006. Din decembrie a aceluiași an, decan al facultăţii a devenit conferenţiarul universitar Nicolae Ciobanu.


Durata studiilor la Facultatea de Farmacie, începând cu anul 1978, este de 5 ani. În anul 1982 în componenţa facultăţii a fost deschisă Farmacia didactică şi de producere, prima în spațiul ex-sovietic și una dintre primele în Europa (astăzi Farmacia universitară). În 2002 la facultate este înfiinţat Centrul de cultivare a plantelor medicinale, iar din anul 2006 funcţionează Centrul ştiinţific în domeniul medicamentelor. Catedrele facultăţii şi Farmacia universitară dispun de o bună bază tehnico-materială, fiind dotate cu instalaţii şi echipament modern, destinat procesului de studii şi cercetărilor ştiinţifice.


În anul 1996, activitatea Facultăţii de Farmacie este remarcată și prin redenumirea instituţiei din Universitatea de Medicină „Nicolae Testemiţanu” în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.


Pe parcursul a peste 50 de anide activitate, facultatea a instruit 47 de promoţii de specialişti cu studii superioare – peste 4000 de farmacişti. Arealul de activitate al absolvenţior este variat, incluzând munca practică, ştiinţifică, pedagogică, atât în ţară, cât şi peste hotare (Rusia, Ucraina, România, Franţa, Italia, Canada, SUA, Australia, Israel, Siria, Slovenia, Turcia, Iordania, Sudan etc.).

 

Din 1995 la catedrele de profil farmaceutic se desfăşoară cursuri tematice de instruire continuă a farmaciştilor. În anul 1996 este inițiată pregătirea postuniversitară a specialiştilor prin rezidenţiat.


Facultatea de Farmacie este membru al Asociaţiei Facultăţilor de Farmacie din Europa şi menţine relaţii de colaborare cu instituții similare din Asia şi America.