Consiliul Facultăţii

Nr.d/r

Numele prenumele

Gradul ştiinţific, funcţia

1. Ciobanu Nicolae Preşedinte, dr. șt. farm., conferenţiar universitar, decanul facultăţii de Farmacie
 2. Uncu Livia Vice-preşedinte, dr. șt. farm., conferenţiar universitar, vice-decanul facultăţii de Farmacie
 3. Adauji Stela Secretar, dr. șt. farm., conferenţiar universitar
4. Diug Eugen Dr. hab. șt. farm., prof. univ., şef Catedră de

tehnologia medicamentelor

 5. Valica Vladimir Dr. hab. șt. farm., prof. univ., şef Catedră de chimia farmaceutică şi toxicologică
 6. Brumărel Mihai Dr. șt. farm., conf. univ., şef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopişin”
7. Gonciar Veaceslav Dr. hab. șt. med., prof. univ., şef Catedră de farmacologie şi farmacie clinică
8. Calalb Tatiana Dr. hab. şt. biol., prof. univ., șef Catedră de farmacognozie și botanică farmaceutică
 9. Cheptănaru Constantin Dr. șt. chim, conferenţiar universitar, şef Catedră de chimia generală
 10 Stan Marian Conferenţiar universitar, şef catedra de educaţie fizică
 11 Dogotari Liliana Dr. șt. farm., conferenţiar universitar, responsabil de stagiile practice la facultate
 12 Chiru Tatiana Dr. şt. farm, conferențiar universitar, șef studii, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
 13 Guranda Diana Dr. şt. farm, conferenţiar universitar, șef studii, Catedra de tehnologia medicamentelor
 14 Melnic Silvia Dr. şt. chim., conferenţiar universitar, șef studii, Catedra de chimia generală
 15 Scutari Corina Dr. şt. med, conferenţiar universitar, șef studii, Catedra de farmacologie şi farmacie clinică
 16 Treapiţina Tatiana Dr. şt. farm, conferenţiar universitar, șef studii, Catedra de chimia farmaceutică şi toxicologică
 17 Parii Sergiu Dr. șt. med., conferenţiar cercetător, șef Laboratorul Evaluare preclinică și clinică a medicamentelor, Centrul Științific în Domeniul Medicamentului
18 Ungureanu Ion Dr. șt. biologice, Conferenţiar universitar, director Centru de cultivarea a plantelor medicinale.
 19 Golovei Haralambie Farmacist-diriginte, Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopişin”
 20 Bunazoi Valeria, Studenta a. III, facultatea de Farmacie
 21 Cazacu Radu Studenta a. IV, facultatea de Farmacie
 22 Grigoriev Valeria Studenta a. V, facultatea de Farmacie
 23 Țurcanu Eugenia Studenta a. IV, facultatea de Farmacie